Úspěchy Benny v letošním roce

05.07.2019 10:34

První letošní akcí, které se naše Benny zúčastnila bylo Maďarsko. První disciplínou bylo norování, kde získala plný počet bodů a v čase 0:30 předvedla pěknou a rychlou práci - hrdlo. Získala tak titul CACT. Následovala kontaktní práce na obůrce, kterou měla jako premiéru a vůbec si nevedla špatrně. V čase 2:07 našla černou a v kontaktu vytrvala. Získala tak opět plný počet bodů 100 a titul CACT. Velkou radostí a překvapením bylo její celkové umístění - 2. místo.

Druhou akcí bylo MSBLJ v Zákopčie, kde Benny předvedla, v prvním kole,  práci daviče v čase 4:25, morda v mordě. Druhý den se polepšila na vyhaněče a vyhnala v čase 2:30.